Alien realm

Alien realm I - Fusion


Alien realm II - Ascension


Alien realm III - Chasm


Alien realm IV - Laminar nimbus


Alien realm V - Nebulous ridge


Alien realm VI - Ophidian vortex


Alien realm VII - Immiscible shore